ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์(หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ) ของOfferja Thailand 

การใช้งานเว็บไซต์(หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ)ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดแล้วดังนั้นหากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดกรุณาอย่าเข้าใช้เว็บไซต์(หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ)

Offerja Thailand ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้นโยบายหรือคู่มือใดๆของเว็บไซต์ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของOfferja Thailand แต่เพียงผู้เดียวซึ่งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์และท่านตกลงสละสิทธิใดๆที่อาจมีในการรับทราบคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวดังนั้นหากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกรุณาหยุดการเข้าใช้เว็บไซต์

 • ลิขสิทธิ์ของOfferja Thailandเวบไซท์รวมถึงตัวอักษรรูปลักษณ์การจัดวางดาต้าเบสรูปภาพและรวมถึงสิ่งอื่นๆเช่นเสียงรูปแบบซอฟแวร์sourcecode เครื่องหมายทางการค้ารวมถึงโดเมนเนมเป็นลิขสิทธิ์ของทางOfferja Thailand ทั้งหมดถ้าท่านรู้สึกว่าท่านถูกละเมิดลิขสิทธิ์หรือถูกละเมิดสิทธิอื่นๆเป็นสิทธิ์และความรับผิดชอบของท่านเองที่จะดำเนินการตามกฎหมายหรือแล้วแต่ที่ท่านจะเห็นสมควรท่านได้รับทราบแล้วว่าทางOfferja Thailandไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้น  
 • ท่านไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำการใดๆเช่น ก็อบปี้ Offerja Thailand เวบไซท์หรือหาผลประโยชน์จากทางOfferja Thailand มากไปกว่าการดาวน์โหลดหรือเบราซ์ลงบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและหรือพิมพ์ข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 • Offerja Thailand มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้ของท่านถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังที่กล่าวมาOfferja Thailand ยังมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางด้านกฎหมายกับท่านหากพบว่าท่านได้สร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับทางOfferja Thailand  
 • Offerja Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้เว็บไซท์ของท่านที่สืบมาด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งปวงเช่น

– การกระทำที่เกิดจากการกระทำจากตัวท่านเองเช่นการซื้อขายของท่านบนOfferja Thailand

– การขัดข้องของทางเว็บไซท์

– สินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามที่ตกลงหรือตามที่เห็นบนเว็บไซท์

– ข้อความหรือข้อมูลไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้อง  

– บุคคลที่สามใช้เว็บไซท์ในทางผิดกฎหมาย  

 • บริษัทเจ้าหน้าที่บริษัทผู้บริหารพนักงานหรือตัวแทนของ Offerja Thailand จะไม่รับผิดชอบในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดความสูญเสียความเสียหายอันตรายภาระทางกฎหมายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบริการหรือเนื้อหาในบริการซึ่งรวมถึงข้อผิดพลาดข้อยกเว้นการหยุดชะงักจุดบกพร่องการล่าช้าในการทำงานหรือการส่งความล้มเหลวในการทำงานหรือไวรัสคอมพิวเตอร์  
 • ภายในOfferja Thailand เว็บไซท์ยังมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซท์อื่นๆ(เช่นไฮเปอร์ลิงค์แบนเนอร์หรือปุ่มต่างๆ) Offerja Thailand ไม่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเว็บไซท์เหล่านั้นซึ่งทำให้Offerja Thaialnd ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาและการกระทำของเว็บนั้นๆ  
 • ราคาข้อเสนอ รูปภาพสินค้าหรือข้อมูลใดๆในโฆษณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาข้อเสนอรูปภาพสินค้าหรือข้อมูลใดๆขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่สินค้าลดราคาและการเผยแพร่โฆษณา
 • ราคาข้อเสนอรูปภาพสินค้าและบริการหรือข้อมูลใดๆที่แสดงไว้ในโฆษณาอาจจะไม่ตรงกับทางพันธมิตรร้านค้าหรือผู้โฆษณาของเรากรุณาเช็คราคาข้อเสนอรูปภาพสินค้าหรือข้อมูลที่แน่นอนจากพันธมิตรร้านค้าหรือผู้โฆษณาของเราจากลิงค์ที่ไห้ไว้
 • ราคาข้อเสนอรูปภาพสินค้าและบริการหรือข้อมูลใดๆณวันและเวลาที่ซื้อหรือจองจากพันธมิตรร้านค้าหรือผู้โฆษณาของเราจะใช้สำหรับอ้างอิงในการที่ซื้อหรือจองสำหรับสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 • Offerja Thailand ไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าในทุกกรณีพันธมิตรร้านค้าหรือผู้โฆษณาของเราจะเป็นผู้กำหนดราคาส่วนลดหรือโปรโมชั่นต่างๆสำหรับลูกค้าหรือการบริการ
 • Offerja Thailand ไม่ม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหา(หมายถึงราคาส่วนลดข้อความภาพประกอบรูปถ่ายเครื่องหมายการค้าข้อมูลหรือส่วนประกอบอื่นใด) ใดๆในเว็บไซต์ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดหรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดอันเนื่องมาจากพนักงานของOfferja Thailand หรือข้อมูลรายละเอียดที่ได้มาจากทางผู้จัดด้วยและบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • วิธีการสั่งซื้อสินค้าหรือจองห้องพักหรือการบริการ
  • กรุณาไปที่ลิงค์ที่ให้ไว้เพื่อค้นหาส่วนลดที่ดีที่สุดค้นหาสินค้าและบริการซื้อสินค้าและบริการหรือค้นหารข้อมูลเพิ่มเติมจากพันธมิตรร้านค้าหรือผู้โฆษณาของเรา –
  • ซื้อหรือจองสินค้าและบริการจากพันธมิตรร้านค้าหรือผู้โฆษณาของเราของเราผ่านทางลิงค์ที่ให้ใว้“เท่านั้น”
  • หากคลิกที่ลิงค์ไม่ได้กรุณาCopy ลิงค์ที่ให้ไว้และPaste บนAddress Bar ของWeb Browser
 • Offerja Thailand เป็นเพียงผู้เผยแพร่โฆษณาของโฆษณานี้เท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆอันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อการจองระหว่างผู้ซื้อผู้จองและพันธมิตรร้านค้าหรือผู้โฆษณา
 • ถ้าข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่งเป็นโมฆะข้อตกลงที่เหลือยังคงสามารถใช้อยู่ตามปกติและOfferja Thailand จะหาข้อตกลงอื่นมาเปลี่ยนแทนข้อที่เป็นโมฆะกฎและข้อตกลงต่างๆของOfferja Thailand อยู่ภายใต้กฎหมายไทยOfferja Thailand สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไทยที่กำหนดไว้ได้  
 • หากท่านไม่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆของOfferja Thailand กรุณาหยุดการใช้Offerja Thailand และบริการต่างๆของOfferja Thailand 
 • ถ้าท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราได้ที่ serviceth@offerja.com