ข้อตกลงการใช้บริการ Offerja Thailand

#ราคา ข้อเสนอ รูปภาพสินค้าหรือข้อมูลใดๆในโฆษณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคา ข้อเสนอ รูปภาพสินค้าหรือข้อมูลใดๆ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่สินค้าลดราคาและการเผยแพร่โฆษณา

#ราคา ข้อเสนอ รูปภาพสินค้าและบริการหรือข้อมูลใดๆที่แสดงไว้ในโฆษณา อาจจะไม่ตรงกับทางพันธมิตร ร้านค้า หรือผู้โฆษณาของเรา กรุณาเช็คราคา ข้อเสนอ รูปภาพสินค้าหรือข้อมูลที่แน่นอนจากพันธมิตร ร้านค้า หรือผู้โฆษณาของเราจากลิงค์ที่ไห้ไว้

#ราคา ข้อเสนอ รูปภาพสินค้าและบริการหรือข้อมูลใดๆ ณ วันและเวลาที่ซื้อหรือจองจากพันธมิตร ร้านค้า หรือผู้โฆษณาของเรา จะใช้สำหรับอ้างอิงในการที่ซื้อหรือจองสำหรับสินค้าหรือบริการนั้นๆ

 #Offerja Thailand ไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าในทุกกรณี พันธมิตร ร้านค้า หรือผู้โฆษณาของเราจะเป็นผู้กำหนดราคา ส่วนลด หรือ โปรโมชั่นต่าง ๆ สำหรับสิกค้าหรือการบริการ

#Offerja Thailand ไม่ม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหา (หมายถึง ราคาส่วนลด ข้อความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือ ส่วนประกอบอื่นใด) ใดๆ ในเว็บไซต์ ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด อันเนื่องมาจากพนักงานของ Offerja Thailand หรือข้อมูลรายละเอียดที่ได้มาจากทางผู้จัดด้วย และ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

#วิธีการสั่งซื้อสินค้า

– กรุณาไปที่ลิงค์ที่ให้ไว้เพื่อค้นหาส่วนลดที่ดีที่สุด ค้นหาสินค้าและบริการ ซื้อสินค้าและบริการ หรือค้นหารข้อมูลเพิ่มเติมจากพันธมิตร ร้านค้า หรือผู้โฆษณาของเรา
– ซื้อหรือจองสินค้าและบริการจากพันธมิตร ร้านค้า หรือผู้โฆษณาของเราของเราผ่านทางลิงค์ที่ให้ใว้ “เท่านั้น”
– หากคลิกที่ลิงค์ไม่ได้ กรุณา Copy ลิงค์ ที่ให้ไว้ และ Paste บน Address Bar ของ Web Browser
– Offerja Thailand เป็นเพียง ผู้เผยแพร่โฆษณาของโฆษณานี้เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อ การจอง ระหว่างผู้ซื้อ ผู้จองและพันธมิตร ร้านค้า หรือ ผู้โฆษณา

#หากท่านไม่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ของ Offerja Thailand กรุณาหยุดการใช้ Offerja Thailand และบริการต่างๆของ Offerja Thailand