จงคบค้ากับความร่ำรวย (Attribute of Money)

จงคบค้ากับความร่ำรวย (Attribute of Money)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้เงินแบบเดือนชนเดือน บริหารเงินไม่เป็นจนไม่มีเงินเก็บ หรืออยากลงทุนอะไรสักอย่าง แต่ไม่รู้ช่องทาง หนังสือเล่มนี้คือคำตอบ