Sale!

หนังสือ Money 101

Original price was: ฿295.00.Current price is: ฿265.00.

Description

หนังสือ Money 101 รวบรวมหลักคิดและวิธีการบริหารเงิน รวมไปถึงวิธีวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่โค้ชใช้สอนและบรรยายให้กับผู้คนหลายหมื่นคนมาตลอด 14 ปี กลั่นเป็นเนื้อหาที่อ่านง่าย เป็นขั้นเป็นตอน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาเรื่องการเงินทุกคน ในเล่มบอกเล่าเรื่องการเงินตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล การบริหารสภาพคล่อง การจัดสรรเงินออม การจัดการความเสี่ยง การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณรวย และเกษียณเร็ว เพื่อให้พบอิสระทางการเงินได้ตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาว พร้อมแทรกกรณีศึกษาจากเรื่องราวชีวิตของลูกศิษย์ของโค้ชหนุ่มอีกมากมาย ในฉบับครบรอบ 1 แสนเล่มนี้ ได้เพิ่มกรณีศึกษาของลูกศิษย์ แบบฝึกหัด และแนวทางการนำหลักคิดไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์สูงสุด